Over ons

Technologie en industrie is het Nederlandstalige website voor engineers. Het bevat het laatste product- en bedrijfsnieuws over industriële markten.

www.technologieenindustrie.com is een toonaangevende Engelstalige technische website voor ingenieurs. Het is onderdeel van Induportals Media Publishing, dat 78 media in 25 verschillende talen publiceert. Ons internationale team van 10 redacteuren houdt zich bezig met productontwikkelingen, applicatieverhalen en technische artikelen, en biedt een uitgebreide analyse van de laatste technische trends.

Il nostro sito, ricco di contenuti, viene aggiornato quotidianamente e contiene informazioni che consentono ai lettori di prendere decisioni anche rilevanti nelle loro operazioni quotidiane.

www.technologieenindustrie.com is een zeer inhoudelijke website. De portal wordt dagelijks bijgewerkt en bevat zeer relevante informatie die lezers in staat stelt om weldoordachte beslissingen te nemen in hun dagelijkse activiteiten. Gebruikers kunnen zich ook inschrijven voor onze op specifieke thema's gerichte email-nieuwsbrieven en ons volgen via onze social media-kanalen. Daarmee kunnen zij direct toegang krijgen tot het laatste nieuws in de wereld van industrie en productie.


Advertentie::

Beslissers in de industriële sector maken steeds meer gebruik van digitale media en toonaangevende zoekmachines. Induportals Media Publishing genereert en verzamelt zeer waardevolle technische en marktinformatie en distribueert deze kennis naar een zeer gericht publiek dat actief is in een reeks goed gedefinieerde disciplines en technologieën. Daarmee kunnen wij uw ROI vergroten en maximaliseren. Induportals Media Publishing heeft zeer veel ervaring in de industriële sector. Wij investeren continu in het verhogen van het bereik (de reach) van onze online magazines en email. We berieken inmiddels meer dan 1 miljoen ontvangers wereldwijd. Dit zeer grote bereik biedt adverteerders een kosteneffectieve oplossing waarbij de gemiddelde kosten per klik slechts 0,2-3 euro bedragen. Onze websites verschijnen op de eerste pagina van de belangrijke zoekmachines en zijn te vinden op vele andere portals en websites, waaronder die van belangrijke beroepsverenigingen. Met deze actieve promotie op verschillende kanalen, ontvangen de websites van Induportals Media Publishing gemiddeld ongeveer 300.000 bezoekers per maand.

Wilt u meer weten over hoe u een wereldwijd netwerk van industriële inkopers kunt bereiken en de verkoop kunt optimaliseren, kunt u contact opnemen met: editor@ipmediaonline.com.


Legal notice:

Induportals Media Publishing verzorgt deze website met de grootst mogelijke nauwgezetheid. We kunnen echter de juistheid van de hier gepresenteerde informatie niet garanderen. De gebruiker dient zich er tevens van bewust te zijn dat deze informatie aangepast kan worden zonder dat daar vooraf over wordt geïnformeerd. Op basis hiervan wijst Induportals Media Publishing elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de inhoud van deze website dan wel van het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De data sheets, video’s en persberichten die op deze site worden gepubliceerd worden “als zodanig” geplaatst zonder wat voor garantie dan ook. Voorts kan Induportals Media Publishing niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden in het webadres of in de domeinnamen die op deze website voor komen. Ondanks de inspanningen die worden gedaan om, voor zover mogelijk, storingen als gevolg van technische problemen te vermijden, wijst Induportals Media Publishing elke aansprakelijkheid van de hand als gevolg van service onderbrekingen of andere technische problemen. Tenzij anders gespecificeerd, gelden deze bepalingen voor alle websites van Induportals Media Publishing. Induportals Media Publishing autoriseert, zonder voorafgaand verzoek, het surface linken naar de homepage van deze website of naar elke andere pagina in zijn totaliteit. Daarentegen vereist het gebruik van enige techniek bedoeld om de website of delen daarvan in te voegen in een Internet site terwijl de exacte bron van de informatie, al is het gedeeltelijk, wordt gemaskeerd, of op een manier die kan leiden tot verwarring over de bron van de informatie, zoals framing of inlining, geschreven toestemming van Induportals Media Publishing. Verzoeken om toestemming dienen gericht te worden aan de site webmaster (editor@ipmediaonline.com).

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers