www.technologieenindustrie.com
Vega News

VEGA completeert haar sensorportfolio

Een markante eigenschap van de nieuwe sensoren is de 360°-indicatie van de schakelstatus, waarvan de kleur uit 256 kleuren kan worden gekozen en die vanuit alle richtingen snel afleesbaar is.

VEGA completeert haar sensorportfolio

Met de nieuwe druksensoren VEGABAR en niveauschakelaar VEGAPOINT wordt VEGA een totaalaanbieder voor niveau en druk in levensmiddelen- en farmaceutische processen. De series compacte instrumenten zijn bij uitstek toegesneden op standaardapplicaties waarbij geen concessies mogen worden gedaan aan de kwaliteit of hygiëne.

Hun uniforme adaptersysteem en genormeerde procesaansluitingen zorgen voor de flexibiliteit die nodig is om kosten en voorraden op een zinvol niveau te houden. Een 360°-indicatie van de schakelstatus biedt betrouwbaarheid die opvalt. Voor de kleur van de lichtring kan worden gekozen uit 256 kleuren, waardoor de status vanuit alle richtingen snel afleesbaar is – zelfs bij daglicht.

Het uniforme en flexibele hygiëneadaptersysteem van de nieuwe serie instrumenten dringt de kosten terug en houdt de voorraden tot een minimum beperkt.

Daarnaast onderscheiden zij zich door hun universele communicatie. Het standaardprotocol IO-Link zorgt voor de intelligente gegevensoverdracht en voor de eenvoudige integratie in de installatie.

www.vega.com

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers