www.technologieenindustrie.com
EPLAN

EPLAN Platform 2.2

EPLAN presenteert de nieuwe versie 2.2 van het EPLAN Platform. Er zijn tal van functionele uitbreidingen en innovatieve extra modules, zoals voor het uitwerken van veldbekabeling. Hiermee opent deze nieuwe versie voor gebruikers nieuwe perspectieven in engineering. Het gebruik van de grafische macroselectie en de uitgebreide smart-connecting leveren snellere ontwerpresultaten. Engineers krijgen hiermee de beschikking over een solide systeem dat processen versnelt en zorgt voor een basis voor standaardisatie en automatisering.

EPLAN Platform 2.2
Standaardisering en automatisering
kenmerken de nieuwe versie 2.2
van het EPLAN Platform.


Het motto is duidelijk: efficiënt engineering en het gelijktijdig creëren van hoog kwalitatieve en informatieve documentatie. De nieuwe versie 2.2 van het EPLAN Platform is ontworpen om op dit gebied stappen te maken. Snelle filters in de projectdata navigatoren, uitgebreide data-uitwisseling van delen en uitgebreide kabelaansluitlijsten zorgen voor meer gemak en snelheid in het projectverloop. Een intuïtieve grafische macroselectie helpt ontwerpers, om middels informatieve graphics en een heldere structuur een keuze te maken uit de gestandaardiseerde deelschema’s. Het ingewikkelde klikken door directories is vervangen door grafisch ondersteunde navigatie. Dit stelt technisch-commerciële medewerkers in staat om in overleg met hun klanten de initiële project coördinatie al na de eerste schakelingdocumentatie op te stellen.

Schakelstanden grafisch weergegeven
Duidelijke schema's zijn één ding - informatieve rapporten een tweede. Versie 2.2 richt zich op de verwerking van aansluitgegevens. De schakelstanden van de klemmen die voorkomen in het schema kunnen automatisch grafisch in rapporten worden weergegeven. Dit is met name in de energietechnieksector zeer wenselijk, omdat hier de schakelstanden en de gedetailleerde structuur van de aansluitblokken een centraal onderdeel van de projectdocumentatie vormen. Zodra de aansluitgegevens zijn opgeslagen in het schema, kan EPLAN deze hoogkwalitatieve aansluitdocumenten automatisch genereren.

Smart-connecting uitgebreid
Wat doen engineers als de schema pagina overloopt van de informatie? Of met het probleem: te weinig ruimte, of gewoon te vol om te lezen? Afbreekpunten worden nu automatisch aangebracht tussen aansluitingen die worden verbroken als schemasecties. Middels Cut&Paste worden deze verplaatst van de ene schemapagina naar de andere. Alle elektrische aansluitingen blijven zo behouden zonder dat de ontwerper iets hoeft te doen. Het opruimen of hertekenen van schakelschema’s gaat nu nog sneller.

EPLAN FieldSys
Informatieve en complete projectdocumentatie is een absolute noodzaak in de automatiseringstechniek. Deze documentatie is niet alleen onmisbaar voor engineering, maar ook voor de afdelingen productie, installatie, inbedrijfstelling en service. Nog beter is het als de veldbekabeling van een machine of installatie (die steeds complexer wordt) ook rechtstreeks kan worden gedocumenteerd in het EPLAN project. Met de nieuwe EPLAN FieldSys module wordt deze documentatie een integraal onderdeel van het EPLAN project. Kabels kunnen automatisch worden gerouteerd via een netwerk waarbij de lengtes kunnen worden berekend op basis van een onderliggende 2D werkplaats lay-out. Hieruit resulteren de beste gegevens voor kostenberekeningen en uitgebreide routeer informatie voor het installatieteam ter plekke. Verbindingen tussen besturing en veldcomponenten kunnen op deze manier efficiënt worden gedocumenteerd.

EPLAN Platform 2.2
EPLAN FieldSys: Ontwerp veldbekabeling op
schaal, genereer de routering en documenteer
het volledig en automatisch.
 

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers