www.technologieenindustrie.com
ABB News

Bescherming van industriële infrastructuur vereenvoudigen en verbeteren met cybersecurity oplossing van ABB

ABB heeft ABB Ability Cyber Security Workplace (CSWP) gelanceerd, dat de bescherming van kritieke industriële infrastructuur verbetert door zowel de beveiligingsoplossingen van ABB als die van derden samen te brengen in één eenvoudig, allesomvattend digitaal platform. Door informatie over cybersecurity toegankelijker en beter beheersbaar te maken, kunnen technici en operators problemen snel opsporen en verhelpen. Hierdoor neemt de blootstelling aan risico's af.

Bescherming van industriële infrastructuur vereenvoudigen en verbeteren met cybersecurity oplossing van ABB

  • ABB Ability™ Cyber Security Workplace brengt beveiligingstools in één digitaal platform samen, stroomlijnt de weergave van complexe informatie en vermindert de blootstelling aan risico’s
  • De nieuwe oplossing dicht de huidige vaardigheids- en kenniskloof op het gebied van cybersecurity en zorgt dat kritieke industriële installaties beschermd zijn
  • Vereenvoudigde informatie over beveiligingscontrole maakt het voor operationele teams gemakkelijker om betere beslissingen te nemen en de beveiliging van industriële automatisering te verbeteren

Volgens onderzoeksbureau Cybersecurity Ventures, zullen de kosten van cybercriminaliteit door diefstal van intellectueel eigendom, verstoorde activiteiten en schade aan fysieke activa naar verwachting de komende vijf jaar jaarlijks met 15 procent stijgen1. Tegen 2025 kan dit een jaarlijkse kostenpost voor de handel van ongeveer 10,5 biljoen dollar betekenen. Dit staat gelijk aan 50 procent van het Amerikaanse bbp 2.

De nieuwe oplossing van ABB helpt deze groeiende dreiging aan te pakken en operationele activa efficiënter te beschermen door onderhoud van beveiligingscontroles een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden te maken en informatie in één overzicht samen te brengen. Veel van de bestaande cybersecurity tools zijn ondergebracht in verschillende systemen. Hierdoor moeten operators van het ene naar het andere systeem overschakelen om inzicht te krijgen in de statusinformatie, onderhoudstaken uit te voeren of te reageren op een incident. Informatie is vaak gepresenteerd op een complexe manier voor degenen die geen cybersecurity specialisten zijn of vertrouwd zijn met een specifieke toepassing. Dit brengt diverse risico’s met zich mee en kan leiden tot gaten in de beveiliging.

Matthew Virostek, Product Owner voor CSWP bij ABB:
"De CSWP-oplossing van ABB ondervangt deze uitdagingen door de informatie over de status van de beveiligingscontrole te vereenvoudigen en toegang op afstand mogelijk te maken. De domeinexperts van ABB kunnen hierdoor rechtstreeks verbinding maken met hun omgeving, wanneer extra ondersteuning nodig is. Operationele technologie en informatietechnologische netwerken worden ook geïsoleerd, zodat risico-elementen sneller worden geïdentificeerd. Dit leidt tot beter geïnformeerde, data gestuurde beslissingen die de prestaties en het gebruik van middelen helpen te optimaliseren en zo bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen."

Volgens het laatste rapport van het World Economic Forum (WEF) heeft de wereldeconomie te maken met een tekort aan meer dan 2,7 miljoen cybersecurity professionals3, dat weliswaar gestaag afneemt, maar nog steeds te groot is. Volgens de (ISC) 2 Cybersecurity Workforce Study uit 2021, moet het aantal cybersecurity professionals met 65 procent groeien om kritieke industriële activa effectief tegen het toenemende aantal ransomware-aanvallen te beschermen.

Door het beheer van cybersecurity informatie te vereenvoudigen, wil ABB met het CSWP een nieuwe generatie specialisten aanmoedigen en werven. Met een verwachte wereldwijde uitgave van 7 biljoen dollar voor digitale transformatie van 2020 tot 20234 is het onderhouden van een solide pijplijn van talent voor cybersecurity essentieel om zowel kritieke infrastructuren als de bestaansmiddelen van mensen over de hele wereld te beschermen.

www.abb.com

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers