www.technologieenindustrie.com
PEPPERL+FUCHS FACTORY AUTOMATION

Dynamische inclinatiesensor met unieke hoekstabiliteit

Heeft u ooit geprobeerd een schilderij horizontaal op te hangen met behulp van een waterpas? Dat is eenvoudig, want de luchtbel van de waterpas geeft aan wanneer het schilderij horizontaal hangt. Heeft u ooit geprobeerd de bak van een wiellader horizontaal te houden terwijl de machine versnelt, remt of over een grindpad en kuilen rijdt? Nee, natuurlijk niet want noch een waterpas, noch een statische hellingsensor zullen in dit geval een zinvolle waarde opleveren! De nieuwe IMU F99 inclinatiesensor van Pepperl+Fuchs biedt betrouwbare hellingswaarden voor dit soort dynamische toepassingen, omdat hij externe interferentie (bijv. kuilen) onmiddellijk kan uitfilteren. De unieke software-aanpassing via CANbus zorgt bovendien voor een uitstekende meetkwaliteit, zelfs wanneer het rijgedrag van machines sterk varieert.

Dynamische inclinatiesensor met unieke hoekstabiliteit
IMU F99 met J1939

Statische inclinatiesensoren bereiken snel hun grenzen bij gebruik met machines die dynamisch bewegen, zoals windturbines, AGV's en machines die ingezet worden in de bouw, landbouw en bosbouw. Dit komt omdat statische inclinatiesensoren een hoekverandering detecteren op basis van zwaartekrachtversnelling die altijd op dezelfde as plaatsvindt. Elke extra versnelling, bijvoorbeeld door remmen of rijden over een kuil, veroorzaakt aanzienlijke interferentie, waardoor een betrouwbare hoekmeting onmogelijk wordt.


Dynamische inclinatiesensor met unieke hoekstabiliteit
Deze IMU F99 wordt ingezet om de giekhoek op een graafmachine te bepalen

De IMU F99 dynamische inclinatiesensor is speciaal voor dit soort toepassingen ontwikkeld. In de kern worden zowel de rotatiesnelheid als de versnelling in de drie ruimtelijke richtingen gemeten en vervolgens in het intelligente algoritme samengevoegd tot een hoekwaarde. Dit maakt een betrouwbare hoekmeting mogelijk. Het is echter duidelijk dat de verschillende soorten machinebewegingen betekenen dat de rotatiesnelheid en versnelling moeten worden samengevoegd op een manier die specifiek is voor de machine. Pepperl+Fuchs biedt daarom een unieke en gebruiksvriendelijke aanpassing van de instellingen, zodat positiemetingen op een wiellader, bulldozer, kraan enz. met slechts één apparaat kunnen uitgevoerd worden.


Dynamische inclinatiesensor met unieke hoekstabiliteit
IMU F99 gebruikt om het laadvermogen van een wiellader te bepalen

De IMU F99 levert ook de rotatie- en acceleratiesnelheden voor elk van de drie assen, parallel aan de hoekmeting. Dit betekent dat het product in een groot aantal toepassingen ingezet kan worden. Het apparaat kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de rotatiesnelheid van windturbines te bepalen. Tegelijkertijd kan het ook de versnelling van de wieken controleren, die kan fluctueren wanneer zich ongewenst ijs op de wieken vormt. Op die manier is het mogelijk de rotatiesnelheid te controleren en voorspellend onderhoud aan de windturbine uit te voeren.

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers