www.technologieenindustrie.com
Schneider Electric News

Welke rol moet de Nederlandse overheid spelen bij de energietransitie

Terwijl de energietransitie in volle gang is, onderzoeken veel bedrijven hoe ze het best kunnen verduurzamen.

Welke rol moet de Nederlandse overheid spelen bij de energietransitie

Welke innovaties men wil én kan doorvoeren. Uit onderzoek dat Schneider Electric heeft uitgevoerd in samenwerking met Ipsos, blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven zich vooral zelf verantwoordelijk voelt voor verduurzaming.

Uit het onderzoek blijkt dat beslissers bij bedrijven de hand in eerste instantie in eigen boezem steken als het gaat om verduurzaming. Een meerderheid vindt namelijk dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van duurzame beslissingen ligt bij de bedrijven zelf (58%). Dat betekent niet dat men vindt dat de overheid achterover kan leunen. Goedwillende bedrijven worden nu vaak geblokkeerd door zaken, waar zij zelf geen invloed op hebben. De blokkades variëren van het onnodig ingewikkeld maken om subsidie aan te vragen tot bedrijven die zelf geen eigenaar zijn van hun pand waardoor ze het gebouw niet volledig kunnen verduurzamen.

Vanuit het bedrijfsleven wordt gevraagd om een ondersteunende rol van de overheid, waarbij de overheid deze blokkades zoveel mogelijk wegneemt. Hoewel de overheid nu volgens 54% van de ondervraagden precies genoeg doet, is meer dan één op de drie (37%) van mening dat de overheid meer kan doen om verduurzaming te stimuleren. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden dusdanig zijn dat verduurzaming voor bedrijven eenvoudiger wordt.

Wat vraagt het bedrijfsleven concreet van de overheid?
  1. Een oplossing voor de netcongestie: Absolute topprioriteit (92%) voor bedrijven om te verduurzamen is het oplossen van de netcongestie. In hun pogingen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen lopen ondernemers tegen een muur op. Er is simpelweg geen ruimte meer op het net. Dit is de grootste blokkade voor meer duurzame bedrijven. Hoewel de overheid op dit vlak het voortouw moet nemen, zijn er voor ondernemers wel degelijk innovatiemogelijkheden. Zo ligt er een grote kans door microgrids en andere innovatieve oplossingen in te zetten om congestie van het elektriciteitsnet te omzeilen en duurzaamheid te stimuleren. Met innovatieve technologieën kunnen bedrijven hun energieverbruik optimaliseren, kosten verlagen en bijdragen aan een groenere toekomst. De Nederlandse overheid speelt een cruciale rol bij het faciliteren van deze verschuiving door regelgeving te stroomlijnen en energie-innovatie te ondersteunen.
  2. Stem regels en wetten af op Europees niveau: De klimaatdoelstellingen zijn een wereldwijd probleem, dat niet alleen door Nederland en Nederlandse bedrijven opgelost kan worden. Voor bijna driekwart (74%) van de bedrijven is het van groot belang dat de Nederlandse overheid samenwerkt met andere Europese landen om in ieder geval binnen Europa de regels voor bedrijven gelijk te trekken. Slechts 51% van de ondervraagden wil dat de regels ook op mondiaal niveau gelijk worden getrokken.
  3. Maak niet meer regels, maar deel kennis: Meer doen betekent in dit geval niet meer regels, daar vindt men dat we er wel genoeg van hebben. Het betekent vooral kennisdeling. Momenteel is het voor veel organisaties onduidelijk welke regels en mogelijkheden er precies zijn op het gebied van verduurzaming. Zo is 41% niet op de hoogste van de laatste wetgeving als het gaat om duurzaamheid. De nieuwe CSRD-regelgeving, die vanaf 1 januari 2024 van kracht is, is hier een goed voorbeeld van. Halverwege 2023 gaf slechts 18% aan dat zij helemaal kunnen voldoen aan de nieuwe regels.
Alexandre Golisano, Country President van Schneider Electric Nederland: “De onduidelijkheid vanuit de overheid belemmert bedrijven in hun reis naar net-zero. Ons advies aan de overheid is dan ook om actief in gesprek te gaan met organisaties, luister naar waar hun pijnpunten liggen en help goedwillende bedrijven in de transitie naar een schonere toekomst.”

www.se.com

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers