www.technologieenindustrie.com
Vattenfall news

2019 blev ett framgångsrikt år för Vattenfall

Vattenfall ökade vinsten med cirka 25 procent och uppfyllde sina ekonomiska mål. Det visar bokslutskommunikén för helåret 2019.

2019 blev ett framgångsrikt år för Vattenfall

När Vattenfalls vd Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg sammanfattar det gångna året har de anledning att vara nöjda. Trots stormen Alfrida i Sverige i början av 2019 och mildare väder än normalt levererade Vattenfall ett mycket bra resultat.

Vinstökning
Periodens resultat ökade från 12 miljarder SEK till nära 15 miljarder SEK, och det underliggande rörelseresultatet ökade till drygt 25 miljarder SEK. Även omsättningen ökade.

– Både periodens resultat och det underliggande rörelseresultatet ökade med 25 procent för helåret 2019. Dessutom lyckades vi uppnå våra ekonomiska mål. Det har vi all anledning att vara stolta över, säger Magnus Hall.

De ekonomiska målen har satts upp av ägaren, svenska staten, och gäller avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och internt tillförda medel i förhållande till den justerade nettoskulden (FFO/adjusted net debt).

– Det är ett viktigt steg på vägen för att visa att vårt mål om ett fossilfritt liv inom en generation är en lönsam affärsstrategi, säger Anna Borg.

Bra tillgänglighet i kärnkraft och vattenkraft
Resultatet 2019 tyngs av kostnaderna för stormen Alfrida med totalt omkring 800 miljoner SEK. Stormen drabbade Sverige i början av 2019 och orsakade långa strömavbrott för tusentals kunder. Dessutom påverkade varmt väder både värme- och gasförsäljning negativt. Prissäkringar och mer förnybar produktion bidrog dock till en resultatförbättring. Ringhals 2 stängdes vid årsskiftet.

­ – Power Generation har haft mycket bra tillgänglighet både inom kärnkraft och vattenkraft. Vi ser ett ökat bidrag från Wind tack vare ny installerad kapacitet. På värmesidan arbetar vi hårt för att fasa ut vårt fossilberoende, vilket är mycket viktigt för oss för att ha en lönsam och sund verksamhet framöver. Dessutom har Markets levererat ett mycket bra tradingresultat och Customers & Solutions har bidragit bra trots utmanande marknadsförutsättningar och har till och med kunnat växa, framför allt i Tyskland, säger Anna Borg.

Flera steg mot fossilfritt liv
År 2019 innebar även att Vattenfall tog en rad steg på vägen mot att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. I Danmark invigdes vindkraftsparken Horns Rev 3 och i Nederländerna tog Vattenfall hem det viktiga kontraktet att bygga Hollandse Kust Zuid 3&4. I juni ställde Vattenfall ut en grön företagsobligation och tog därmed in 5 miljarder SEK till förnybara investeringar. Mot slutet av året stängdes två kolkraftverk i Tyskland och Nederländerna.

Svenska staten får del av vinsten

Det goda finansiella resultatet gör att Vattenfalls styrelse föreslår en utdelning på 7,245 miljarder SEK till Vattenfalls ägare, svenska staten. Beslut om utdelning fattas av bolagsstämman i slutet av april.

www.group.vattenfall.com
 

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers