www.technologieenindustrie.com
Verlinde

VERLINDE SA is gecertificeerd volgens de norm ISO 14001 – 2004

Verlinde SA heeft op zijn productievestiging Vernouillet, in Frankrijk, een milieumanagementsysteem ingevoerd, in overeenstemming met ISO14001-2004.

VERLINDE SA is gecertificeerd volgens de norm ISO 14001 – 2004
Georganiseerd in vier stappen (planning, verbetering, gegevensverzameling, controle) heeft het als doel de volgende gebieden te ontwikkelen en te bevorderen:
- het toepassen van milieucriteria van bij het productontwerp en het productieproces,
- de vermindering van energieverbruik en natuurlijke hulpbronnen,
- de beheersing van technologische risico's en calamiteuze verontreiniging die door de activiteiten kunnen worden veroorzaakt,
- de technologische controle over beschikbare methoden die het mogelijk maken de vervuiling aan de bron te verminderen en lozingen en afval te verwerken,
- afvalvermindering en reductie van lucht- en wateremissie,
- de communicatie met personeelsleden, leveranciers en onderaannemers.

Het ISO14001-2004 certificaat is een erkenning van onze prioriteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling sedert 2008 en sluit zich aan op het industrieel excellentieprogramma van de groep.

Binnen het kader van dit engagement werd de laatste innovatie van het Verlinde assortiment, de EUROCHAIN VR takel, ontwikkeld onder toepassing van de milieuconcepten van bij de beginfase van de productie. Het Eco ontwerp omvat elektromotoren met een laag verbruik en is gemaakt van metalen materialen (aluminium of gietijzer), die kunnen gerecycleerd worden. De takel voldoet eveneens aan de Europese RoHS richtlijn en bevat geen milieugevaarlijke stoffen.
VERLINDE SA is gecertificeerd volgens de norm ISO 14001 – 2004

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers