www.technologieenindustrie.com
Pilz News

VEILIGHEIDSLASERSCANNERS PSENSCAN VAN PILZ MET MAXIMAAL DRIE AFZONDERLIJKE VEILIGHEIDSZONES EN MAXIMAAL 70 SCHAKELBARE CONFIGURATIES - MOBIELE EN STATIONAIRE TOEPASSINGEN NOG FLEXIBELER EN PRODUCTIEVER BEWAKEN

Voor de veiligheidslaserscanner PSENscan zijn vanaf nu extra digitale ingangen en uitgangen beschikbaar: voortaan kunnen maximaal 70 schakelbare configuraties worden geïmplementeerd en kunnen maximaal drie afzonderlijke veiligheidszones tegelijkertijd worden bewaakt dankzij de nieuwe 17-polige en master encoder-varianten. Zo kunnen stationaire oppervlakken nog productiever worden bewaakt - bijvoorbeeld ook dankzij de nieuwe partiële dynamische muting. Bovendien zorgen nieuwe functies voor de intralogistiek - zoals encoderanalyse, stand-bymodus en nauwkeurigere navigatie - voor een efficiëntere bewaking van mobiele toepassingen.

VEILIGHEIDSLASERSCANNERS PSENSCAN VAN PILZ MET MAXIMAAL DRIE AFZONDERLIJKE VEILIGHEIDSZONES EN MAXIMAAL 70 SCHAKELBARE CONFIGURATIES - MOBIELE EN STATIONAIRE TOEPASSINGEN NOG FLEXIBELER EN PRODUCTIEVER BEWAKEN

Dankzij de snelle en directe analyse van de nieuwe encoderingangen in de veiligheidslaserscanner kunnen de inspanningen en kosten voor de anders benodigde bekabeling worden verminderd. Bovendien is PSENscan uiterst flexibel en veelzijdig inzetbaar door de hoge resolutie van 30 of 40, 50, 70 of 150 mm en de meervoudige analyse van scans. Met de nieuwe, uitwisselbare geheugenmodule kunnen configuraties eenvoudig worden overgezet naar andere laserscanners. Bovendien heeft PSENscan een scannerkop die in geval van beschadiging ook afzonderlijk kan worden vervangen. Daardoor blijft de installatie- en stilstandtijd van installaties tot een minimum beperkt.

Dynamischer beveiligen

De dynamische muting bij de veiligheidslaserscanner PSENscan is uitgebreid met partiële muting. Daardoor kan bijvoorbeeld het getransporteerde product onder bepaalde, vooraf vastgestelde voorwaarden in de beveiligde zone bewegen zonder dat de machine wordt gestopt.

Ook de nieuwe straalcodering biedt voordelen: als twee niet in serie geschakelde veiligheidslaserscanners in één installatie werken, is wederzijdse storing uitgesloten. Zo kunnen twee onafhankelijk van elkaar gebruikte veiligheidslaserscanners flexibel naast elkaar werken. Gedeeltelijke muting en straalcodering zorgen voor een hogere beschikbaarheid van machines en installaties.

Intralogistiek: flexibeler en nauwkeuriger mobiel

PSENscan kan desgewenst overschakelen op de stand-bymodus. Dat biedt vooral voordelen bij transportsystemen zonder bestuurder (AGV's), omdat machines sneller opnieuw kunnen opstarten. Het verminderde stroomverbruik als gevolg van de stand-bymodus zorgt voor kostenbesparing. In combinatie met de nieuwe, geautomatiseerde autoreset-functie is ook een tijdbesparende herstart mogelijk. Bovendien protocolleert PSENscan foutenlijsten: deze worden nu lokaal op het apparaat weergegeven, wat een snellere diagnose en een snelle herstart mogelijk maakt.

Zorgen voor kwaliteit en efficiëntie

Bovendien kunnen nu ook intensiteits- en afstandswaarden via PSENscan worden uitgelezen voor nauwkeurige navigatie op stations. Als de afstandsinformatie niet afdoende is, kunnen nu reflectoren worden gebruikt voor de navigatie. Dit maakt nauwkeurige positionering tijdens de navigatie mogelijk, bijvoorbeeld bij het koppelen van een AGV aan een machine tijdens de materiaaloverdracht. Door de beschikbaar gestelde ROS-modules is de implementatie daarbij eenvoudig te beheren.

Om ook bij wisselende snelheden van AGV's maximale veiligheid te garanderen, kunnen de beveiligingsvelden van de PSENscan nu dynamisch worden aangepast aan de verschillende snelheden van AGV's. Hierdoor kunnen obstakels nauwkeuriger worden vermeden. Dit verhoogt de veiligheid van mens en machine en minimaliseert de kans op productiestilstand. Nauwkeurige navigatie en aanpassing aan verschillende snelheden helpen AGV-gebruikers om de productiviteit en dus de efficiëntie van hun installatie te verhogen.

De nieuwe varianten van PSENscan maken een nog flexibelere beveiliging van stationaire en mobiele gevarenzones mogelijk. Ze bieden beveiliging achter de veiligheidsafscherming en toegangsbeveiliging voor zowel de productie- als de intralogistiek, alsook voor de automobielsector, de verpakkingssector en de metaalverwerkende industrie.

www.pilz.com

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers