www.technologieenindustrie.com
Weg News

Efficiënt op elk niveau

WEG levert variabele toerenregeling voor innovatieve verwerking van dierlijke bijproducten.

Efficiënt op elk niveau

De vleesindustrie is een onmisbare schakel in de Spaanse economie en de grootste sector binnen de levensmiddelenindustrie van het land. Maar deze voorname sector heeft een probleem, namelijk met de bijproducten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie. De industriële elektrische installateur TERBEL benaderde WEG om een oplossing te vinden vanwege de beperkingen op het gebruik van zulke producten. WEG is een internationale fabrikant van besturingen en elektromotoren.

De vleessector is goed voor 22,2 procent van de totale omzet van de voedingsindustrie, dat staat in een rapport uit 2021 van het Spaanse ministerie van landbouw, visserij en levensmiddelen. Omdat deze sector zo groot is in de Spaanse voedingsindustrie, is het belangrijk dat het beleid voor de afvalverwerking aan de Europese (EU) Farm to Fork strategie beantwoordt om een milieuvriendelijk, gezond en veilig voedingsstelsel te realiseren.

Veranderende wetgeving
Binnen de EU worden dierlijke bijproducten in drie categorieën verdeeld, die elk hun eigen afvalverwerking en toegestane gebruiksmogelijkheden kennen. Dierlijke bijproducten werden van oudsher door de boeren hergebruikt en aan het vee gevoerd. Maar EU-verordening (EG) 1069/2009 over de "gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten" heeft de oude wetgeving van 2002 vervangen en sindsdien mag het categorie 1-materiaal niet meer als diervoeder dienen.

Nu deze oude methoden niet meer waren toegestaan, stonden boerenbedrijven in heel Spanje voor de uitdaging wat te doen met deze bijproducten? In het belang van de volksgezondheid, voedselveiligheid en het milieu moesten ze hun afval strikt volgens de regels verwerken. En dit is precies wat wordt aangepakt door Gesuga, een verwerker van dierlijke bijproducten voor Galicië en de omringende autonome gemeenschappen.

Efficiënt afvalbeheer
Gesuga’s fabriek verwerkt dagelijks 250 tot 300 ton bijproducten en maakt hieruit organische meststoffen, biodiesel, vlees- en beendermeel (MBM), waardoor het totale afvalvolume van de vleesindustrie wordt verminderd.

Omdat Gesuga nog duurzamer wilde worden, begon het in 2020 aan een innovatieve verbrandings- en vergassingsinstallatie, mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (EAFRD) en de Galicische overheid, Xunta de Galicia. De installatie werd ontwikkeld om energie terug te winnen uit categorie-1 dierlijke bijproducten (MBM) in de vorm van synthetisch aardgas (SNG) om hun hoofdactiviteiten minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te maken.

Gesuga koos voor TERBEL om de innovatieve vergassings- en verbrandingsinstallatie te laten ontwerpen. Deze firma is gespecialiseerd in het onderhoud en bouw van industriële elektrische installaties, maar ook in regelprocessen. TERBEL kreeg de opdracht een DCS-regelysteem (Distributed Control System) te bouwen, integreren en te installeren, dat verbonden is via een Profibus communicatienetwerk. TERBEL benaderde WEG, die immers al jaren een vertrouwde leverancier was, om de benodigde variabele toerenregelingen (VSD's) voor dit systeem te leveren.


Efficiënt op elk niveau

Efficiënte producten
Elektromotoren zijn belangrijk voor veel processen in de vergassings- en verbrandingsinstallatie, waaronder het transport van vlees- en beendermeel (MBM), de beluchting van de vergassings- en verbrandingsprocessen en de dosering van de diverse vereiste materialen en elementen.

“Omdat de vergassings- en verbrandingsinstallatie energie levert voor de hoofdactiviteiten van Gesuga, moest de continuïteit absoluut gewaarborgd zijn,” verduidelijkt Luis Alberto Terroba Iñiguez, Technical Industrial Engineer bij TERBEL. “TERBEL heeft jaren ervaring met het toepassen en installeren van WEG-producten. Voor het project bij Gesuga zochten we betrouwbare componenten om de bedrijfszekerheid van de hele fabriek te borgen en we wisten dat we op de bewezen degelijkheid en efficiëntie van WEG konden vertrouwen.”

Voor de aansturing van deze elektromotoren koos TERBEL 16 VSD's uit WEG’s CFW11 en CFW700 serie om het vermogen continu te kunnen regelen, dat overigens van 0,37 tot 200 kW varieert. Alle WEG-producten zijn ontworpen om flexibel en eenvoudig te werken, waardoor TERBEL de installatie uiterst doeltreffend kon uitvoeren.

“De CFW11 en CFW700 zijn beide volgens WEG’s filosofie van plug-and-play ontworpen,” legt Miguel Ángel Gonzalo uit, Sales Engineer bij WEG Iberia. “Hierdoor worden de apparaten die we inpluggen vanzelf door de VSD herkend, waardoor geen extra configuratie nodig is, wat de installatie en bediening vergemakkelijkt.”

Efficiënte communicatie
Alle WEG-producten zijn op de eerste plaats ontworpen om efficiënt te werken. De installatie werd nog verder gestroomlijnd door het technische team van WEG Iberia uit Madrid, dat aanwezig was om de TERBEL-technici te ondersteunen vanaf het moment dat de order werd geplaatst.

“Het technische team van WEG Iberia was altijd telefonisch bereikbaar om onze vraagjes over de geleverde VSD's te beantwoorden,” verklaart Terroba. “Hoewel we bekend zijn met WEG-producten, kregen we begeleiding om het materieel optimaal te laten presteren. Het technische team beantwoordde al onze vragen snel en duidelijk, waardoor het project soepel bleef draaien.”

Efficiënte werkprocessen
Dankzij het efficiënte design, het projectbeheer en de communicatie konden de VSD's van WEG goed in het DCS-regelsysteem van Gesuga’s vergassings- en verbrandingsinstallatie worden geïntegreerd.

“Door WEG’s variabele toerenregelingen verbruiken de motoren in de fabriek minder stroom en kunnen we de druk, het debiet en de temperaturen nauwkeurig regelen, waardoor ook de algehele energiezuinigheid is verbeterd,” preciseert Gonzalo.

Door energie terug te winnen uit MBM en daarmee Gesuga's verwerkingsprocessen voor dierlijke bijproducten te voeden, worden aanzienlijk minder fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl ook de CO2-uitstoot en de kosten zijn gedaald.

“Door het succes van dit project heeft Gesuga naar schatting 60 procent minder aardgas nodig dan voorheen en is de jaarlijkse CO2-uitstoot met 6000 ton gedaald,” aldus Terroba. “Nadat het project in de tweede helft van 2020 werd afgerond, is de vergassings- en verbrandingsinstallatie sinds januari 2021 continu in gebruik, waardoor de bedrijfskosten van de hele fabriek zijn gedaald en we duurzamer kunnen werken.

“We zijn erg tevreden over de energiebesparing, de productkwaliteit en technische dienstverlening van WEG,” vult Terroba aan. “We blijven ongetwijfeld met WEG samenwerken bij onze nieuwe en bestaande projecten.”

www.weg.com

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers