www.technologieenindustrie.com
NSK

NSK onderschrijft aanbevelingen in TCFD-rapport

NSK, één van de belangrijkste fabrikanten van lagers, lineaire bewegingstechnologie en stuursystemen, onderschrijft de aanbevelingen uit het eindrapport van de ‘Force on Climate-related Financial Disclosures’ (TCFD). In dat rapport worden ondernemingen gevraagd om informatie over risico's rond klimaatverandering die een impact hebben op hun financiële situatie, openbaar te maken. De TCFD is opgericht door de Financial Stability Board (FSB), een internationaal orgaan dat toezicht houdt en aanbevelingen doet voor het wereldwijde financiële systeem.

Als bedrijf neemt NSK haar sociale- en milieuverantwoordelijkheden zeer ernstig. Zo is de wereldwijde bescherming van het milieu onderdeel van de missieverklaring, werden milieudoelstellingen vastgesteld in het Mid-Term Management Plan en is het bedrijf actief betrokken bij initiatieven om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een voorbeeld daarvan is het verminderen van de CO2-uitstoot gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten en het creëren van milieuvriendelijke producten.

De inspanningen van NSK op dit gebied werden onlangs erkend door het Japanse ministerie van Milieu en het Global Environment Forum. In het kader van de 23e editie van de Milieuforum Communication Awards ontving het bedrijf een ‘excellence award’ voor de communicatie rond milieu in haar jaarverslag van 2019. Dat verslag is bedoeld om alle belanghebbenden een volledig beeld te schetsen van het bedrijf en haar initiatieven en om een duurzame groei over de middel- tot lange termijn te realiseren. NSK publiceert ook het 'NSK Sustainability Report' om te informeren over de kijk van het bedrijf op milieu en maatschappij, en haar uitgebreide inspanningen op deze gebieden.

Voortbouwend op deze prijs en in overeenstemming met de aanbevelingen van de TCFD, is NSK nu de bedrijfsrisico's en -kansen als gevolg van de klimaatverandering in kaart aan het brengen. De bedoeling is om de beheersplannen aan te passen en de informatievoorziening te verbeteren, met als einddoel bij te dragen aan zowel de duurzame ontwikkeling van de maatschappij als de duurzame groei van het bedrijf.

Hoewel NSK zijn ESG-initiatieven (Environment, Social, Government) in de loop der jaren al heeft versterkt, wil het bedrijf het TCFD-verslag aangrijpen als een gelegenheid om haar milieuactiviteiten naar een nog hoger niveau te tillen.

1) Hiroyuki Yagi (links), voorzitter van Selection Committee for the Environmental Communication Award, met Tsuyoshi Yamashita, Group Manager, Investor Relations, NSK Ltd., bij de uitreiking van de Environmental Communication Awards op 19 februari 2020


NSK onderschrijft aanbevelingen in TCFD-rapport

2) Het NSK-rapport geeft alle belanghebbenden een volledig beeld van het bedrijf en de initiatieven om duurzame groei te realiseren
 

NSK onderschrijft aanbevelingen in TCFD-rapport

3) In het duurzaamheidsverslag van NSK wordt de relatie van het bedrijf met het milieu en de maatschappij toegelicht.

NSK onderschrijft aanbevelingen in TCFD-rapport

 

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers