www.technologieenindustrie.com
NSK

NSK geselecteerd als CDP2022 Supplier Engagement Leader

De activiteiten van NSK op het gebied van klimaatverandering binnen zijn wereldwijde en Europese toeleveringsketens, heeft voor het derde achtereenvolgende jaar geleid tot een opmerkelijke erkenning. CDP, een wereldwijde non-profit, niet-gouvernementele organisatie, gespecialiseerd in milieurapportage, heeft aan NSK namelijk het hoogste leiderschapsniveau toegekend in haar 2022 Supplier Engagement Rating (SER) initiatief.

CDP wordt gezien als de gouden standaard op het gebied van milieurapportage. Het beoordeelt bedrijven en gemeenten wereldwijd op hun inspanningen bij het stellen van hoge targets, het managen van risico's en openbaar maken van informatie over milieukwesties. De SER beoordeelt hoe effectief bedrijven met hun leveranciers samenwerken op het gebied van klimaatverandering, waarbij de nadruk ligt op belangrijke factoren als governance, doelstellingen en Scope 3 GHG (broeikasgas) uitstoot. Op basis van deze factoren selecteert CDP de bedrijven die hierbij de hoogste scores behalen als Supplier Engagement Leaders.

NSK behaalde de hoogste SER met name voor de groepsbrede inspanningen om het milieu te beschermen met producten en diensten die een bijdrage leveren aan het behoud van energie en hulpbronnen, naast de proactieve initiatieven van het bedrijf om de CO2 uitstoot via zijn bedrijfsactiviteiten te verlagen. Het bedrijf behaalde overigens ook het op één na hoogste leiderschapsniveau (A-) in CDP's 2022 Climate Change and Water Security Rating.

NSK wil aan de duurzame ontwikkeling van de maatschappij bijdragen, nu en in de toekomst. De producten van het bedrijf helpen voertuigen en industriële machines bij het beheersen van wrijving en energieverbruik en bij het verlagen van de CO2-uitstoot. NSK heeft daartoe een systeem van Neco scores (NSK Eco-efficiency Indicator) ontwikkeld dat dient als een interne richtlijn voor het evalueren van de milieubijdrage van haar producten op een kwantitatieve basis.

Het bedrijf werkt daarnaast nauw samen met zijn toeleveringsketen om het gebruik van gevaarlijke stoffen te elimineren en het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen te vergroten. Momenteel gebruikt 30% van NSK Europe’s lagerproductie koolstofarm 'groen' staal, geproduceerd in koolstofneutrale staalfabrieken.

1) Als Supplier Engagement Leader neemt NSK maatregelen om de milieueffecten binnen zijn wereldwijde en Europese toeleveringsketens te meten en te verminderen.


NSK geselecteerd als CDP2022 Supplier Engagement Leader
 

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers