www.technologieenindustrie.com
NSK

NSK geselecteerd voor grootschalig offshore windturbine onderzoeksproject

NSK maakt bekend dat het bedrijf is geselecteerd voor deelname aan een groot onderzoeksproject, dat wordt gefinancierd door de New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) van de Japanse overheid. Het project zal onderzoek doen naar de mogelijkheden voor Japan van snelle grootschalige inzet van drijvende offshore windturbines.

Doel van het project is het onderzoeken en ontwikkelen van technologie waarmee het zogeffect in drijvende windturbines kan worden geëvolueerd. Naast NSK zijn Kyushu University (Multiscale Offshore Wind Research Division), Toshiba Energy Systems Corporation en Hitachi Zosen Corporation belangrijke deelnemers aan het project. Professor Takanori Uchida van de Kyushu Universiteit zal het project leiden.

De regering van Japan heeft zich tot doel gesteld om rond 2050 CO2-neutraal te zijn, waarbij offshore drijvende windturbines naar verwachting een belangrijke bijdrage zullen leveren. Er zijn echter specifieke uitdagingen die overwonnen moeten worden, waaronder een verschijnsel dat bekend staat als het zogeffect, dat benedenwinds van turbines optreedt tijdens de rotatie van de bladen. In grootschalige offshore windparken met veel turbines heeft dit zogeffect negatieve gevolgen, zoals meer turbulentie. Bovendien is leidt dit tot een lagere elektriciteitsproductie aan de benedenwindse zijde en tot een toename van de belasting op de turbines.

Om grootschalige offshore windparken in Japan zo snel en adequaat mogelijk op te kunnen leveren, is een van de belangrijkste taken het ontwikkelen van technologie om het zogeffect beter te leren begrijpen en zo nauwkeurig mogelijk te kunnen voorspellen. Daarnaast is het van groot belang om innovatieve en optimale ontwerpmethoden te ontwikkelen voor de geografische context van Japan.

De onderzoekers doen dit onderzoek op de Universiteit van Kyushu in een grote windtunnel en hebben verschillende doelstellingen, waaronder: meer kennis vergaren over het zogeffect dat optreedt bij drijvende windturbines, en over hun onderlinge interferentieverschijnselen; het ontwikkelen van technologie voor het voorspellen en evalueren ervan, en het uitstippelen van een traject voor het ontwikkelen van technologie met de focus op toekomstige samenwerking tussen industrie en wetenschap. Het zogeffect bij drijvende windturbines is nauwelijks onderzocht en het projectteam verwacht daarom dat het onderzoek oplossingen zal aandragen voor technische problemen van grote drijvende offshore windparken en een belangrijke bijdrage zal leveren aan de introductie ervan op grote schaal.

Als onderdeel van het onderzoeksproject wil NSK de betrouwbaarheid van lagers voor windturbines verder verbeteren door inzicht te krijgen in de kenmerken van veranderende belastingen die op de turbines inwerken en het gevolg zijn van het zogeffect. Hiermee wil NSK een bredere toepassing van windenergie ondersteunen. De NSK Group promoot actief ESG (Environmental, Social and Governance) management en wil kansen voor bedrijfsgroei nastreven en een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door gebruik te maken van technologische capaciteiten die bijdragen aan het mondiale behoud van het milieu.

1) Om windenergietoepassingen te helpen optimaliseren, levert NSK een reeks lageroplossingen, waaronder hybride- en roltypen. Photo: nblx/Shutterstock


NSK geselecteerd voor grootschalig offshore windturbine onderzoeksproject
 

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 155.000+ IMP-volgers